Kastrup Tårnby Rideklub - Ordensregler

 

Dansk Rideforbunds generelle sikkerhedskrav gælder altid på klubbens område

  • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning

  • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten

  • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet

  • Ingen fører en hest uden trense eller træktov

  • Ingen løber eller råber i nærheden af hesten

  • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet

  • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion

  • Ingen anvender sporer uhæmmet.

 

1. Ordensreglerne

1.1. Ordensreglerne gælder overalt på klubbens område

1.2. Ryttere med gyldigt ridehuskort må benytte ridehus og baner

1.3. Det af klubben ansatte personale er bemyndiget til i særlige tilfælde at dispensere fra ordensreglerne i form af tilladelser eller forbud. Anvisninger fra personalet skal altid følges ubetinget.

1.4. Klager og spørgsmål angående tvivlstilfælde eller lignende i forbindelse med ordensreglerne rettes til klubbens bestyrelse, hvis fortolkninger og afgørelser er gældende. Klager skal være skriftlige. Anonyme klager vil ikke blive behandlet af bestyrelsen

1.5. Bestyrelsen kan til enhver tid opstille specielle regler, hvor dette skønnes påkrævet.

 

2. Færdsel på klubbens område

2.1. Skader på klubbens faciliteter meddeles straks til bestyrelsen

2.2. Støjende og voldsom adfærd er ikke tilladt

2.3. Al færdsel til og fra klubben, også til hest, skal foregå ad de eksisterende veje og stier. Bemærk der må ikke rides på hovedvejen til klubben.

2.4. Som hovedregel skal al anden færdsel vige for heste på klubbens område

2.5. Al ridning på vejene, på og omkring klubbens område skal foregå i skridt

2.6. Hundeloven gælder på klubbens område (det vil sige: Hunde skal være i snor på klubbens område). Hunde må kun medtages i ridehuset (bag barrieren), såfremt de ikke er til gene for de tilstedeværende ryttere

2.7. Al færdsel på klubbens område er på eget ansvar.

 

3. Ridebaner

3.1. Ryttere med gyldigt ridehuskort må benytte faciliteterne

3.2. Det er forbudt at slippe heste løs på de udendørs baner og i ridehuset (løsspringning i ridehuset er undtaget herfor). I rotunden er det tilladt at have hesten løs under træning, dog må hesten ikke løbe vildt rundt

3.3. Det er ikke tilladt tilskuere at færdes på ridebanerne til fods

3.4. Undervisning i klubben er forbeholdt instruktører ansat af KTR

3.5. Egen instruktør kan benyttes efter gældende regler herom og godkendelse fra bestyrelsen

3.6. Longering er tilladt i rotunde samt på de udendørs baner, dog ikke på den nye indhegnet dressurbane med fiberbund, når samtlige tilstedeværende på banen eller ridehuset har givet tilladelse til det. Der må ikke longeres, når der er undervisning. Fra 1.4-30.9. må longering ikke foregå i ridehuset.

3.7. Man passerer hinanden venstre mod venstre
3.8 Skridt foregår på hovslaget
3.9 Hvis hesten gøder på enten den udendørs fiberbane eller i ridehuset, skal efterladenskaberne opsamles i trillebøren. Ved behov tømmes trillebøren ud i containeren bag ridehuset.

 

4. Springning

4.1. Udendørs springbane kan altid benyttes, når springmaterialet er til stede

4.2. Der skal altid ved springning være mindst en person over 18 år, der ikke er til hest, til stede på banen

4.3. Ved springning skal ryttere under 18 år benytte sikkerhedsvest

4.4. Når banen forlades skal bommene lægges i holderne, og banen skal være ryddet, så den kan harves

 

5. Ridehus

 Se Ridehusreglementet

 

Ordensreglerne er revideres af bestyrelsen på møde d. 24.11.2015
 
Overtrædelse af reglementet kan medføre karantæne i henhold til § 2 stk. 2 i Vedtægter for KTR