Priser

Medlemskab med ridekort:  200 kr. pr. måned.

Stævnemedlemmer/støttemedlemmer: 250 kr. pr. år. (kalenderår)

Dagskort for ikke-medlemmer og medlemmer uden ridehuskort: 60 kr pr. dag (kan ikke bruges til undervisning og løsspringning).

Undervisning: 300 kr pr. måned, 150 eller 225 kr pr. måned hos Tinne, 800 kr pr. måned hos Bengt.

Prøvetime hos instruktør: 75 kr. (200 kr hos Bengt)

Man skal have ridekort for at kunne tilmeldes undervisning. 

Kontingent og undervisning betales via klubmodul. Der oprettes profil og tilmeldes på holdtilmelding, hvorefter betalingen sker ved automatisk træk på dankort. 

Dem der ikke har dankort skal oprette deres profil og herefter skal kasseren kontaktes, der sørger for tilmelding. I disse tilfælde skal der indbetales til KTRs bankkonto hver måned inden d. 5. i måneden. 
 
Ved for sen betaling pålægges der kr. 100 på første rykker. På anden rykker kr. 200 og ved evt. fortsat manglende betaling udmeldes medlemmet uden yderligere varsel og kan først søge genoptagelse, når gebyrerne på i alt kr. 300 er indbetalt til klubben.

Betaling for dagskort skal ske via KTRs MobilePay inden KTRs faciliteter benyttes og kvittering skal medbringes. Skriv "dagskort" i bemærkningsfeltet.
Betaling for prøvetime hos instruktør skal ske via KTRs MobilePay eller til KTRs bankkonto, inden prøvetimens start. Skriv "prøvetime hos navn på instruktør" i bemærkningsfeltet.  

KTR's konto: 5324 0243648 (Arbejdernes Landsbank)

MobilePay 75486