Ringridning er fremover søndag kl. 13.30-15. Polocrosse holder pause pga. barselsorlov hos instruktøren.