EGEN INSTRUKTØR

Benyttelse af muligheden for egen instruktør i Kastrup-Tårnby Rideklub (KTR)

 
A. Ansøgning om brug af egen instruktør

Hvis et medlem af KTR ønsker undervisning af andre end klubbens faste instruktører, altså en egen instruktør, så skal denne godkendes af bestyrelsen. Der ansøges på blanketten “Ansøgning om brug af egen instruktør”. Den hænger på opslagstavlen i ridehuset og ligger på hjemmesiden. Blanketten kan sendes via mail (firspand@gmail.com) eller lægges i postkassen. Herefter behandles ansøgning på næstkommende bestyrelsesmøde, og medlemmet får herefter besked. En godkendelse fra bestyrelsen af egen instruktør, gælder kun, for den ene rytter som har ansøgt herom. Ønsker flere undervisning af samme instruktør, skal hver enkelt rytter derfor ansøge om dette.

 

B. Begrænset mulighed for at undervise

Det er ikke tilladt en egen instruktør at drive organiseret undervisning. Det vil sige, at det ikke er tilladt at undervise for eksempel ugentligt. Man kan max være egen instruktør for 3 medlemmer.

 

C. Indberetning til KTR og SKAT

Egen instruktøren er ansvarlig for at indberette antal ryttere samt det tjente honorar til kassereren i KTR via mail (firspand@gmail.com) 1 x pr. måned. Og er endvidere selv ansvarlig for at indberette indkomsten til Told og SKAT. KTR oplyser underviserens navn og det udbetalte honorar til Tårnby Kommunes Undervisnings- og Kulturforvaltning.

 

D. Børneattest

 KTR indhenter børneattest for instruktøren.
 

E. Tidspunkter for brug af egen instruktør

 Det er tilladt at undervise i dressur i følgende tidsrum

  • Mandag kl. 19.30 – 21.00

  • Onsdag kl. 9.00 – 11.00

  • Fredag kl. 10.00 – 12.00 samt fra kl. 19.30 – 22.00

 

Det er tilladt at undervise i springning i tidsrummet

  • Tirsdag kl. 20.45 – 22.00

I udendørs sæsonen kan der tillige undervises i springning på springbanen af godkendte egeninstruktører på alle tider med undtagelse af, når der er undervisning ved klubbens instruktør. Se tillige reglerne for springning i ordensreglementet.
 

F. Sådan gør du, hvis du ønsker at benytte egen underviser

  1. Udfyld blanketten “Ansøgning om brug af egen instruktør”

  2. Send den til bestyrelsen og afvent svar

  3. Hvis bestyrelsen godkender instruktøren: Du kan modtage undervisning af din egen instruktør

God fornøjelse

 31.05.2020 Bestyrelsen i KTR

 


Besluttet på bestyrelsesmøde 27.10.2016


Ansøgningsblanket