EGEN INSTRUKTØR

Benyttelse af muligheden for egen instruktør i Kastrup-Tårnby Rideklub (KTR)

A. Ansøgning om brug af egen instruktør


Hvis et medlem af KTR ønsker undervisning af andre end klubbens faste instruktører, altså en egen instruktør, så skal denne godkendes af bestyrelsen. Der ansøges på blanketten “Ansøgning om brug af egen instruktør”. Den hænger på opslagstavlen i ridehuset og ligger på hjemmesiden. Blanketten kan sendes via mail (firspand@gmail.com) eller lægges i postkassen. Herefter behandles ansøgning på næstkommende bestyrelsesmøde, og medlemmet får herefter besked. En godkendelse fra bestyrelsen af egen instruktør, gælder kun, for den ene rytter som har ansøgt herom. Ønsker flere undervisning af samme instruktør, skal hver enkelt rytter derfor ansøge om dette.

 

B. Medlemskab

Instruktøren skal være medlem af KTR – som minimum støttemedlem

 

C. Begrænset mulighed for at undervise

Det er ikke tilladt en egen instruktør at drive organiseret undervisning. Det vil sige, at det ikke er tilladt at undervise for eksempel ugentligt. Man kan max være egen instruktør for 3 medlemmer.

 

D. Indberetning til KTR og SKAT

Egen instruktøren er selv ansvarlig for at indberette indkomsten til Told og SKAT. KTR oplyser underviserens navn til Tårnby Kommunes Undervisnings- og Kulturforvaltning.

 

D. Børneattest

KTR indhenter børneattest for instruktøren.


E. Booking af tidspunkter for brug af egen instruktør

Egenundervisning kan foretages på tidspunkter, hvor der ikke er øvrige aktiviteter i klubben. Det vil sige, at der frit kan foretages egenundervisning, dog ikke i tidsrum der er hensat til klubbens undervisere, tidsrum hvor der er booket til kurser, tidsrum der er hensat til løsspringning etc.

For at gøre det synligt for de øvrige medlemmer, hvornår der er egenundervisning, skal der bookes egenundervisningstid via hjemmesiden. Dette betyder ikke, at den der får egenundervisning har forrang, eller at ridehuset/banen er booket, det er blot til information til de øvrige medlemmer om, at der foretages egenundervisning i dette tidsrum.

 

F. Sådan gør du, hvis du ønsker at benytte egen underviser

1. Udfyld blanketten “Ansøgning om brug af egen instruktør”

2. Send den til bestyrelsen og afvent svar

3. Hvis bestyrelsen godkender instruktøren: Du kan modtage undervisning af din egen instruktør

God fornøjelse

03.05.22 Bestyrelsen i KTR

 


Besluttet på bestyrelsesmøde 03.05.22


Ansøgningsblanket