Oversigt over aktive godkendelser til benyttelse af egeninstruktør

 

Merete Nielsen / Tinne Kamm, januar 2022

William Pallisgaard / Louise Seest, godkendt januar 2021