Regler for Amagermesterskaberne

1. Amagermesterskaberne afholdes ifølge aftale mellem følgende amagerklubber: DSM, TSR, KTR og KRK. Stævnet kan afholdes inde eller ude efter eget valg. Stævnet tilstræbes afviklet i august eller september. Mesterskaberne kan dog flyttes af Amagerudvalget af hensyn til stævneterminer/praktiske årsager.

2. For at være berettiget til deltagelse i amagermesterskaberne skal hesten/ponyen være opstaldet på amager (efterskole- og højskoleophold undtaget).

3. Rytteren skal være medlem af en amagerklub under DRF, og skal starte i sin amagerklubs navn. Rytteren må ikke stå i restance i nogle af Amagerklubberne.

4. Rytteren må højst starte to heste/ponyer i amagermesterskaberne. Dette gælder både i dressur og i spring. For springningen som rides efter B12 for både ponyer og heste gælder endvidere, at man kan ride to heste/ponyer i begge hovedrunder og er man fejlfrie med begge heste/ponyer, går man videre med begge heste/ponyer til omspringningen.

5. Efteranmeldelser modtages i spring frem til torsdag kl. 18 i den uge hvor mesterskaberne afholdes. I dressur frem til sidste frist for ændringer/efteranmeldelser.

6. Amagermesterskaberne rides i følgende klasser:

Dressur:

Hest
LA2, udklasning efter OUT-reglerne.

Pony
LA2, udklasning efter OUT-reglerne.


Spring:

Hest
LB*, metode B12, udklasning efter OUT-reglerne.

Pony
 
LB*, metode B12, udklasning efter OUT-reglerne.
Alle ponyklasser afvikles udelt for alle 3 kategorier.


7. Der trækkes lod om startrækkefølgen til mesterskaberne. I spring vil startrækkefølgen i anden hovedrunde være den samme som i første runde. Ligeledes vil startrækkefølgen i tredje runde, altså omspringningen, være den samme.

Lodtrækningen finder sted i sekretariatet, på det tidspunkt som er opgivet i information til rytterne. Hvis der ikke møder nogle ryttere op, foretages lodtrækningen elektronisk.

8. I mesterskabsklasserne uddeles der præmie særskilt for hhv. klassen og for mesterskabet såfremt der er deltagelse af ekvipager, der ikke rider mesterskabet.
I mesterskaberne er der mindst tre placeringer dog evt. flere afhængig af antal starter. I den ordinære klasse er der placeringer efter anta starter. 

9. I mesterskaberne er der et dækken, roset og mesterskabspokal til vinderne.

10. Afviklingsrækkefølge klubberne imellem:

2019 – KRK
2020 – TSR
2021 – DSM
2022 – KTR  

11. Mesterskabsreglerne er vedtaget af Amagerudvalget den 23. januar 2019. Rettelser kan kun foretages af Amagerudvalget.
Amagerudvalget fastsætter hvilke klasser mesterskabet skal holdes i. Dette tages op til revision årligt og kan derfor variere fra år til år.

12. Klubbeerne kan vælge at afholde en cup for at tilgodese rytetr som rider på et andet niveau end det som mesterskaberne afholdes i. Cuppen skal afholdes i en anden sværhedsgrad end mesterskabet. Klubben, som afholder cuppen, fastsætter selv reglerne og præmierne. 

13. Hvor intet andet er anført er DRF’s regler gældende.

Regler for dressur:

Amagermester: Der skal opnås 60% eller derover for at blive amagermester.
Dommer: Autoriseret C- dommer, 2 stk.
Ved pointlighed i dressur:
Ved tilfælde af ens resultat er det den ekvipage med højest pointsum i ”samlet indtryk” der vinder.


Regler for spring:

Amagermester: Begge hovedrunder gennemføres med 16 eller færre fejl i hver runde for at blive amagermester.
Banebygger: Autoriseret C-banebygger, der kan dog gives dispensation til D-banebygger, såfremt det ikke er muligt at få en C-banebygger.
Ved ens resultater i spring: Her ses på 1. hovedrundes tid, bedste tid bliver amagermester.