Indmeldelse

Ønsker du at blive medlem af KTR skal du oprette din profil og herefter tilmelde dig i holdtilmelding. Her kan du vælge mellem de forskellige medlemskaber, og kan også tilmelde dig undervisning.
Er du under 18 år skal du skrive din forældres tlf.nr. og mailadresse i bemærkningsfeltet når du tilmelder dig et medlemskab.
Vær opmærksom på at dit medlemskab gælder fra samme dag som du tilmelder dig og betalingen bliver trukket på dit dankort så snart du tilmelder dig. Ønsker du at dit medlemskab skal gælde fra d. 1. i måneden, skal du derfor vente med at tilmelde dig til d. 1. i den måned du ønsker medlemskab fra.  

Når du har tilmeldt dig et medlemskab vil du få tilsendt en velkomstmail. Du er som medlem med ridekort forpligtet til at sætte dig ind i KTR's ordensregler, som du kan finde her på hjemmesiden.
 

Udmeldelse, frameldelse af undervisning eller ændring af medlemskab

Udmeldelse/frameldelse af undervisning skal ske skriftligt til KTR's mailadresse - firspand@gmail.com.

Frameldelse af undervisning skal ske senest den 25'ende i måneden for at kunne træde i kraft den efterfølgende måned. Frameldes undervisning således den 26'ende eller senere i måneden, så betales fuld undervisning for den kommende måned.

Udmelding af klubben skal ske med mindst en måneds varsel til den første i en måned. Udmelder du dig fx den 10. februar. Vil din udmeldelse blive effektueret den 31. marts. Din udmeldelse er gyldig, når du har modtaget bekræftelse herom fra KTR.