EGENUNDERVISER

Benyttelse af muligheden for egenunderviser/onlineundervisning i KTR

A. Ansøgning om brug af egenunderviser
Hvis et medlem af KTR ønsker undervisning af andre end klubbens faste instruktører, altså en egenunderviser, så skal denne godkendes af bestyrelsen. Der ansøges på blanketten “Ansøgning om brug af egenunderviser”.  Blanketten udfyldes og sendes til klubbens mail firspand@gmail.com. Herefter behandles ansøgning på næstkommende bestyrelsesmøde, og medlemmet får herefter besked. En godkendelse fra bestyrelsen af egenunderviser, gælder kun, for den ene rytter som har ansøgt herom. Ønsker flere undervisning af samme instruktør, skal hver enkelt rytter derfor ansøge om dette.

B. Medlemskab
Egenunderviseren skal være medlem af KTR – som minimum støttemedlem

C. Begrænset mulighed for at undervise
Det er ikke tilladt en egenunderviser at drive organiseret undervisning. Man kan max være egen instruktør for 3 medlemmer.


D. Indberetning til KTR og SKAT
Egenunderviseren er selv ansvarlig for at indberette indkomsten til Told og SKAT. KTR oplyser underviserens navn til Tårnby Kommunes Undervisnings- og Kulturforvaltning.

 

E. Børneattest
Der skal indhentes børneattest på egenunderviseren.


F. Booking af tidspunkter for brug af egen instruktør
Egenundervisning kan foretages på tidspunkter, hvor der ikke er øvrige aktiviteter i klubben. 

For at gøre det synligt for de øvrige medlemmer, hvornår der er egenundervisning, skal der bookes egenundervisningstid via hjemmesiden. Dette betyder ikke, at den der får egenundervisning har forrang, eller at ridehuset/banen er booket, det er blot til information til de øvrige medlemmer om, at der foretages egenundervisning i dette tidsrum.


G. Sådan gør du, hvis du ønsker at benytte egen underviser

1. Udfyld blanketten “Ansøgning om brug af egen instruktør”
2. Send den til bestyrelsen og afvent svar
3. Hvis bestyrelsen godkender egenunderviseren: Du kan modtage undervisning.


H: Onlineundervisning
Onlineundervisning foregår på lige vilkår som egenundervisning i forhold til bookning af undervisningstid. Onlineunderviseren skal ikke godkendes af bestyrelsen, og der indhentes ikke børneattest.

 

God fornøjelse

Bestyrelsen i KTR
Besluttet på bestyrelsesmøde 13.04.23


Ansøgning om brug af egenunderviser KTR.docx

Oversigt over godkendte egen instruktører