Kastrup Tårnby Rideklub tilbyder undervisning i dressur og spring
 
Der undervises 30 min. eneundervisning 4 gange pr. måned.
Undervisningen er basseret på 10-12 gange over en 3 måneders periode afhængig af ferie og fridage.
Ved instruktørens sygdom/aflysning gives så vidt muligt erstatningstimer.
 
Ved instruktørens sommerferie, hvor der ikke ydes erstatningstimer, betales der kun for de uger hvor der undervises.
 
Se reglerne for afmelding af undervisning i menupunktet indmeldelse/udmeldelse.

Tilmelding til undervisning sker ved at tilmelde sig det enkelte hold i menu holdtilmelding. Forinden tilmelding skal den pågældende instruktør kontaktes.

 

Undervisere i KTR:

Dressur:

Annemarie Brink
Annemarie underviser tirsdag.

Beskrivelse af Annemarie

Annemarie har mere end 20 års undervisningserfaring fra rideskole, efterskole og privat undervisning. Hun er uddannet træner 1 ved DRF og træner ved DIF samt folkeskolelærer. Annemarie rider og starter MB1 dressur


Bengt Ohlsson tlf.nr. 53848214
Bengt underviser torsdag

Spring:
Ann Langgaard, mobil 53848214
Ann underviser om onsdagen.
Undervisningen forgår på ude dressurbanen om sommeren og i ridehuset om vinteren
 
Grundridning og træning fra jorden:
Tinne Kamm tlf.nr. 28474912
Tinne underviser enkelte dage - se i kalenderen og på Event
Undervisning i grundridning og træning fra jorden. Der kan forekomme rekvisitter i form af presenninger, kegler, måtter m.v. i ridehuset når der undervises.