Kastrup Tårnby Rideklub tilbyder undervisning i dressur, spring og horsemanship.
 
Der undervises 30 min. eneundervisning 4 gange pr. måned med undtagelse af Tinne Kamm som underviser 1 lørdag om måneden.
Undervisningen er basseret på 10-12 gange over en 3 måneders periode afhængig af ferie og fridage.
Ved instruktørens sygdom/aflysning gives så vidt muligt erstatningstimer.
 
Ved instruktørens sommerferie, hvor der ikke ydes erstatningstimer, betales der kun for de uger hvor der undervises.
 
Der er en måneds opsigelse på al undervisning til den første i en måned.
 
Tilmelding til undervisning sker ved at tilmelde sig det enkelte hold i menu holdtilmelding. Forinden tilmelding skal den pågældende instruktør kontaktes.
Framelding skal ske med en måneds varsel, ved at sende en mail til KTR på firspand@gmail.com, hvorefter du vil blive frameldt holdet.
 

Undervisere i KTR:

Dressur:

Mette Pedersen tlf.nr.  20108172
Mette underviser 3 mandage om måneden og en anden ugentligt dag (i alt 4 x månedligt)
Beskrivelse af Mette 

Louise Seest tlf.nr. 21434817
Louise underviser tirsdag.

Bengt Ohlsson tlf.nr. 53848214
Bengt underviser torsdag
  
Spring:
Sabine Grove, mobil 28891040
Sabine underviser om onsdagen.
Ridehuset er lukket for alle andre end dem som modtager springundervisning.
 
Grundridning og træning fra jorden:
Tinne Kamm tlf.nr. 28474912
Tinne underviser 1 lørdag pr. måned - se kalender for præcise datoer
Undervisning i grundridning og træning fra jorden. Der kan forekomme rekvisitter i form af presenninger, kegler, måtter m.v. i ridehuset når der undervises.
 
Ringridning: 
Vibeke Pless tlf.nr. 21912770 
Vibeke står for ringridningstræning søndag kl. 13.30-15.00.
Gratis at deltage og ingen tilmelding påkrævet. Det kræver dog ridehuskort eller dagskort indløst til den pågældende dag.