Stævneudvalget
Elisabeth Pallesgaard
Sandra Starke Pedersen
Merete Lemke Nielsen
Jette Gram

Ansvarlig for championatspoint:
Trine Gaudino
 

Trænerudvalget
Vibeke Pless
Elisabeth Pallesgaard
Mette Eeg

 

Kontaktperson til instruktørerne: Louise Weensgaard
 

Tut-udvalget
Louise Weensgaard   
Trine Gaudino 

Sponsorudvalget
Vibeke Pless
Louise Seest 

Skovudvalget
Vibeke Pless
Mona Gjedved (DRF)  

Amager- og distriktudvalget 
Birgitte Schur
Louise Seest

Ringriderudvalget 
Vibeke Pless
Lisbeth Justesen
Catrine Justesen
Birgitte Schur
Louise Weensgaard

Hjemmeside og nyhedsbrev 
Louise Weensgaard er webmaster og ansvarlig for klubmodul
Elisabeth Pallesgaard ansvarlig for nyhedsbrev 

Baneudvalget 
Simon Seest
Kim Gotterup Kristensen 

Rengøring
Elisabeth Pallesgaard