Regelsæt for KTR-stævnehold:

Holdet skal fortrinsvis bestå af KTR-ryttere, og skal min. bestå af 2 KTR-ryttere.

KTR-ryttere har 1. prioritet til at deltage på holdet.

Der skal annonceres efter KTR-ryttere til holdet på KTR-facebook. De KTR-medlemmer som ønsker at danne et KTR-hold er ansvarlige for annoncering på KTRs facebook-gruppe. Bestyrelsen vil sørger for at denne annoncering deles til KTRs facebook-side, så den også kommer til at figurere på hjemmesiden under nyheder. Der må gerne stilles med flere hold og stævnemedlemmer må gerne deltage på holdet.

Hvis der ikke er nok KTR-ryttere til et hold efter at der har været annonceret efter KTR-ryttere på facebook, kan der anvendes ”låne-ryttere” fra andre klubber, som skal betale 50 kr til KTR for et endags-stævnemedlemskab. De 50 kr betales enten til KTR via mobilepay 22901034 eller til bankkonto 5324 0243648, skriv i bemærkninger ”endag-stævnemedlemskab + navn.

KTR ryttere kan opnå championatspoint for individuelle placeringer i klassen efter championatsreglerne, men der gives ikke championatspoint til ”låne-ryttere”, og der gives ikke championatspoint for holdplacering.

KTR indkøber ”KTR”stævneunderlag som kan udlånes til holdet og som skal returneres renvasket efter stævnet. Louise Seest står for indkøb og koordinering af stævneunderlag. Ved deltagelse af flere hold, vil KTR-stævneunderlagene blive udlånt til det første hold der henvender sig til Louise Seest. Hvis to hold henvender sig samtidig, vil der ske lodtrækning om stævneunderlagene.