Bestemmelser for klubmesterskab

Rytteren skal have været medlem af KTR med ridehuskort i mindst tre måneder inden klubmesterskabet afholdes

Mesterskabsklassen bestemmes for hvert år af bestyrelsen 

Udelukkelser efter DRF’s OUT-regler