Kastrup Tårnby Rideklub - Ordensregler

 

Dansk Rideforbunds generelle sikkerhedskrav gælder altid på klubbens område

 

  • Bær godkendt ridehjelm under ridning
  • Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
  • Bær sikkerhedsvest ved springning, hvis du er under 18 år
  • Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
  • Før altid hesten i trense eller rebgrime med træktov
  • Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet
  • Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
  • Du må aldrig anvende sporer uhæmmet
  • Kend klubbens regler for ridning på baner og ridehus 
  • Kend klubbens forholdsregler ved brand

 

 

1. Ordensreglerne

1.1. Ordensreglerne gælder overalt på klubbens område

1.2. Ryttere med gyldigt ridehuskort må benytte ridehus og baner

1.3. Det af klubben ansatte personale er bemyndiget til, i særlige tilfælde, at dispensere fra ordensreglerne i form af tilladelser eller forbud. Anvisninger fra personalet skal altid følges ubetinget

1.4. Klager og spørgsmål angående tvivlstilfælde eller lignende i forbindelse med ordensreglerne rettes skriftligt til klubbens bestyrelse, hvis fortolkninger og afgørelser er gældende. Anonyme klager behandles ikke

1.5. Bestyrelsen kan til enhver tid opstille specielle regler, hvor dette skønnes påkrævet
1.6 Kun instruktører ansat af KTR må undervise i klubben. Egen instruktør kan benyttes efter gældende regler herom og godkendelse fra bestyrelsen
1.7 Rygning er ikke tilladt indendørs 

 

2. Færdsel på klubbens område

2.1. Skader på klubbens faciliteter meddeles straks til bestyrelsen

2.2. Støjende og voldsom adfærd er ikke tilladt

2.3. Al færdsel til og fra klubben, også til hest, skal foregå ad de eksisterende veje og stier. Bemærk, der må ikke rides på hovedvejen til klubben

2.4. Som hovedregel skal al anden færdsel vige for heste på klubbens område

2.5. Al ridning på vejene, på og omkring klubbens område, skal foregå i skridt

2.6. Hundeloven gælder på klubbens område (det vil sige: Hunde skal være i snor på klubbens område). Hunde må kun medtages i ridehuset (bag barrieren), såfremt de ikke er til gene for de tilstedeværende ryttere

2.7. Al færdsel på klubbens område er på eget ansvar
2.8 En hest skal til alle tider føres i trense eller rebgrime på KTR's område - også hvis den græsser på området

 

3. Ridebaner

3.1. Der rides venstre mod venstre

3.2. Ridning i skridt foregår på hovslaget

3.3. Hvis hesten gøder på enten den udendørs fiberbane eller i ridehuset, skal efterladenskaberne opsamles i trillebøren. Medlemmer og disses eventuelle hjælpere, skal hjælpe med at tømme trillebøren ud i containeren

3.4. Dækkener og overtøj tages af på kortsiden ved porten og placeres på hylden på barrieren

3.5. Før porten åbnes til ridehuset adviseres de ridende om det ved råb. Porten til ridehuset skal altid holdes lukket. Sidste rytter sikrer sig, at lyset er slukket og porten er lukket

3.6.Det er ikke tilladt tilskuere at færdes på ridebanerne eller i ridehuset til fods. I ridehuset skal tilskuere benytte tilskuerpladserne og må, af sikkerhedsmæssige, årsager undlade at sidde i eller gå igennem ridehuset

3.7. Longering er tillads i rotunde samt de udendørs baner, dog ikke den indhegnede dressurbane med fiberbund. Longering er kun tilladt, når samtlige tilstedeværende på banen eller ridehuset har givet tilladselse til det. Longerende skal altid vige for ridende i ridehus og på baner uanset hvem, der var først på banen. Der må ikke longeres, når der er udnervisning. Fra 1. april til 30. september må der ikke longeres i ridehuset
3.8 Booking af ridehus til løsspringning, springning, programridning eller løs hest kan gøres søndage kl. 7-9 og tirsdage kl. 8-10 + 21-22. Bookingen er kun for medlemmer med ridehuskort. der kan bookes 30 minutter tidligst 7 dage og senest 2 dage før. Booking af ridehuset gøres via KTR's hjemmeside. Løse heste skal have trense eller rebgrime på. Der skal sættes et skilt på døren med "Løs hest". Hvis hesten laver huller i bunden, skal der rives, så banen er klar til de næste. Det er forbudt at slippe heste løs i ridehuset udover de ovennævnte tidspunkter også på de udendørs baner. I rotunden er det tilladt at have hesten løs under træning

3.9 Det er ikke tilladt at anvende headset under ridning i KTR, hvis der er andre på banen eller i ridehuset. Undtagen herfra er headset til brug i undervisning

 

4. Springning

4.1. Udendørs springbane kan altid benyttes, når springmaterialet er til stede

4.2. Der skal altid ved springning være mindst en person over 18 år, der ikke er til hest, til stede på banen

4.3. Ved springning skal ryttere under 18 år benytte sikkerhedsvest

4.4. Når banen forlades skal bommene lægges i holderne, og banen skal være ryddet, så den kan harves

 

 

Ordensreglerne er revideres af bestyrelsen på møde i december 2020.
 
Overtrædelse af reglementet kan medføre karantæne i henhold til § 2 stk. 2 i Vedtægter for KTR