medlemmer med ridehuskort 

Dansk Rideforbunds generelle sikkerhedskrav gælder altid på klubbens område

  • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning

  • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten

  • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet

  • Ingen fører en hest uden trense / rebgrime og træktov

  • Ingen løber eller råber i nærheden af hesten

  • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet

  • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion

  • Ingen anvender sporer uhæmmet

 

Booking og koordinering af ridehuset

 
Louise Weensgaard er ansvarlig for booking og koordinering af ridehuset.
Ønskes der afholdt af kurser mv. hvor der er brug for booking af ridehuset skal Louise Weensgaard kontaktes på tlf.nr.  41697336
Al ændring af faste undervisningstider herunder aftaler om afholdelse af erstatningstimer koordineres af Louise Weensgaard.