Kastrup Tårnby Rideklub tilbyder undervisning i dressur, spring og horsemanship.
 
Der undervises 30 min. eneundervisning  4 gange pr. måned med undtagelse af Tinne Kamm som underviser 2 fredage (lige uger) om måneden.
Undervisningen er basseret på 10-12 gange over en 3 måneders periode afhængig af ferie og fridage.
Ved instruktørens sygdom/aflysning gives så vidt muligt erstatningstimer.
 
Ved instruktørens sommerferie, hvor der ikke ydes erstatningstimer, betales der kun for de uger hvor der undervises.
 
Der er en måneds opsigelse på al undervisning.
 
Tilmelding til undervisning sker ved at tilmelde sig det enkelte hold i menu holdtilmelding. Forinden tilmelding skal den pågældende instruktør kontaktes.
Framelding skal ske med en måneds varsel, ved at sende en mail til KTR på firspand@gmail.com, hvorefter du vil blive frameldt holdet.
 

Undervisere i KTR:

Dressur:
Mette Pedersen tlf.nr.  20108172
Mette underviser 3 mandage om måneden og en anden ugentligt dag (i alt 4 x månedligt)
 
Charlotte Buhr Hansen tlf.nr. 61355379
Charlotte underviser mandag.
 
Nanna Petersen tlf.nr. 50536791
Nanna underviser søndag
  
Bengt Ohlsson tlf.nr. 53848214
Bengt underviser torsdag
 
Louise Seest tlf.nr. 21434817
Louise underviser tirsdag
 
Spring:
Rikke Edvardsen tlf.nr. 28939912
Rikke underviser onsdag
Springningen starter kl. 16.30 og slutter kl. ca. 19.30. Ridehuset er i det tidsrum lukket for andre end dem som modtager springundervisning.  
 
Horsemanship:
Tinne Kamm tlf.nr. 28474912
Tinne underviser 2 fredage pr. måned (lige uger)
Undervisning i horsemanship kan foregå fra jorden. Der kan forekomme rekvisitter i form af presenninger, kegler, måtter mv. i ridehuset når der trænes horsemanship.
 
Ringridning: 
Vibeke Pless tlf.nr. 21912770 
Vibeke står for ringridningstræning søndag kl. 13.30-15.00.
Gratis at deltage og ingen tilmelding påkrævet. Det kræver dog ridehuskort eller dagskort indløst til den pågældende dag.