medlemmer med ridehuskort 

Dansk Rideforbunds generelle sikkerhedskrav gælder altid på klubbens område

 • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning

 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten

 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet

 • Ingen fører en hest uden trense eller træktov

 • Ingen løber eller råber i nærheden af hesten

 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet

 • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion

 • Ingen anvender sporer uhæmmet

 

Ridehusreglement

 • Ryttere med gyldigt ridehuskort må benytte ridehuset

 • Før porten åbnes til ridehuset, skal man tydeligt tilkendegive, at man åbner

 • Ridning i skridt foregår på hovslaget

 • Der rides venstre mod venstre

 • Det er tilladt at longere i ridehuset i vinterhalvåret fra 1.10.-31.3., når samtlige tilstedeværende har givet tilladelse til det.  Der må ikke longeres, når der er undervisning, og der må ikke longeres i sommerhalvåret fra 1.4.-30.9. her skal longering foregå udendørs, dog ikke på den nye indhegnet dressurbane.

 • Springning og løsspringning må finde sted på de i skemaet angivne tidspunkter og efter gældende regler for henholdsvis springning på egen hånd og løsspringning. Børn og unge under 18 år skal benytte sikkerhedsvest under springning. Mulighed for løsspringning gælder kun for medlemmer med ridehuskort. Løsspringning kan foregå søndag mellem kl., 7-9 og tirsdag mellem kl. 8-10 og 20.45-22.15 og der bookes tid ved at skrive sig på skema som hænger på tavlen i ridehuset tidligst 7 dage før og seneste 2 dage før.

 • Løse heste er kun tilladt i tidsrum for løsspringning. Hesten skal have grime eller trense på. Der skal sættes et skilt uden på porten, at der er løs hest.

 • Kun instruktører ansat af Kastrup-Tårnby Rideklub må undervise. Egen instruktør kan benyttes efter gældende regler herom og godkendelse fra bestyrelsen

 • Tilskuere skal så vidt muligt benytte tilskuerpladserne. Tilskuere bedes undlade at gå igennem hallen for at komme ned til tilskuerpladserne

  Det er ikke tilladt at anvende headset under ridning i KTR, når man rider sammen med andre i ridehuset. Undtaget herfra er headset til brug i undervisningen

 • Hvis hesten laver huller i bunden for eksempel ved springning, skal man rive efter sig

 • Dækkener og overtøj tages af på kortsiden ved porten og placeres på barrieren

 • Hvis hesten gøder, skal efterladenskaberne opsamles i en af de to trillebøre. Ved behov tømmes trillebørene ud i containeren bag ridehuset

 • Sidste rytter slukker lyset og lukker porten.

 • Rygning er ikke tilladt i ridehuset eller i rytterstuen.

 • Der henvises også til Ordenreglement for Kastrup-Tårnby Rideklub

   

                                                                      Ridehusreglementet er revideret på bestyrelsesmøde 24.11.15 

Overtrædelse af reglementet kan medføre karantæne i henhold til § 2, stk. 2 i Love for KTR

 
Booking og koordinering af ridehuset
 
Louise Weensgaard er ansvarlig for booking og koordinering af ridehuset.
Ønskes der afholdt af kurser mv. hvor der er brug for booking af ridehuset skal Louise Weensgaard kontaktes på tlf.nr.  41697336
Al ændring af faste undervisningstider herunder aftaler om afholdelse af erstatningstimer koordineres af Louise Weensgaard.