Regler for Amagermesterskaberne

1. Amagermesterskaberne afholdes ifølge aftale mellem følgende amagerklubber: DSM, TSR, KTR og KRK. Stævnet kan afholdes inde eller ude efter eget valg. Stævnet tilstræbes afviklet i august eller september. Mesterskaberne kan dog flyttes af Amagerudvalget af hensyn til stævneterminer/praktiske årsager.

2. For at være berettiget til deltagelse i amagermesterskaberne skal hesten/ponyen være opstaldet på amager (efterskole- og højskoleophold undtaget).

3. Rytteren skal være medlem af en amagerklub under DRF, og skal starte i sin amagerklubs navn. Rytteren må ikke stå i restance i nogle af Amagerklubberne.

4. Rytteren må højst starte to heste/ponyer i amagermesterskaberne. Dette gælder både i dressur og i spring. For springningen som rides efter hhv. metode S4 og B12 for ponyer og i B12 for heste gælder endvidere, at man kan ride to heste/ponyer i begge hovedrunder og er man fejlfrie med begge heste/ponyer, går man videre med begge heste/ponyer til omspringningen.

5. Efteranmeldelser modtages i spring frem til torsdag kl. 18 i den uge hvor mesterskaberne afholdes. I dressur frem til sidste frist for ændringer/efteranmeldelser.

6. En ekvipage kan kun deltage i et mesterskab i hver disciplin. Dog kan ryttere med flere heste deltage i højst 2 mesterskaber i hver disciplin.

7. Amagermesterskaberne rides i følgende klasser:

Dressur:

Hest
Sølvturen: LB2, udklasning efter OUT-reglerne og hesten må ikke have været placeret i sværhedsgrad 2 eller højere i indeværende år.
Guldturen: LA4, udklasning efter OUT-reglerne.

Pony
Sølvturen: LB2, udklasning efter OUT-reglerne reglerne og ponyen må ikke have været placeret i sværhedsgrad 3 eller højere i indeværende år.
Guldturen: LA1, udklasning efter OUT-reglerne.


Spring:

Hest
Sølvturen: LC, metode B12, udklasning efter OUT-reglerne og hesten må ikke have været placeret i sværhedsgrad 2 eller højere i indeværende år.
Guldturen: LB**, metode B12, udklasning efter OUT-reglerne.

Pony
Sølvturen: LC, metode S4, der er ingen udklasning på denne metode.
Guldturen: LB**, metode B12, udklasning efter OUT-reglerne.

Alle ponyklasser afvikles udelt for alle 3 kategorier.


8. Der trækkes lod om startrækkefølgen til mesterskaberne. I spring vil startrækkefølgen i anden hovedrunde være den samme som i første runde. Ligeledes vil startrækkefølgen i tredje runde altså omspringningen være den samme.

Lodtrækningen finder sted i sekretariatet, på det tidspunkt som er opgivet i information til rytterne. Hvis der ikke møder nogle ryttere op, foretages lodtrækningen elektronisk.

9. For at vinde amagermesterskabet i spring skal begge hovedrunder gennemføres med 16 eller færre fejl i hver runde.

10. I mesterskabsklasserne uddeles der præmie særskilt for hhv. klassen og for mesterskabet såfremt der er deltagelse af ekvipager, der ikke rider mesterskabet. Der er mindst tre placeringer dog evt. flere afhængig af antal starter.

11. I finalen er der et dækken, roset og en mesterskabspokal til vinderne.

12. Afviklingsrækkefølge klubberne imellem:

2018 – KTR
2019 – KRK
2020 – TSR
2021 – DSM

13. Mesterskabsreglerne er vedtaget af Amagerudvalget den 1. august 2018. Rettelser kan kun foretages af Amagerudvalget.

14. Hvor intet andet er anført er DRF’s regler gældende.

Fælles for sølv- og guldturen dressur:

Rider en ekvipage både sølv- og guldturen vil mesterskabet blive redet i guldturen og kan ikke ændres til sølvturen.

Amagermester: Der skal opnås 60% eller derover for at blive amagermester.

Dommer: Autoriseret C- dommer, 2 stk.

Ved pointlighed i dressur:
Ved tilfælde af ens resultat er det den ekvipage med højest pointsum i ”samlet indtryk” der vinder.


Fælles for sølv- og guldturen spring:

Rider en ekvipage både sølv- og guldturen vil mesterskabet blive redet i guldturen og kan ikke ændres til sølvturen.

Banebygger: Autoriseret C-banebygger, der kan dog gives dispensation til D-banebygger, såfremt det ikke er muligt at få en C-banebygger.

Tidstagning: Der skal så vidt muligt anvendes elektronisk tidstagningsanlæg.

Ved ens resultater i spring: Her ses på 1. hovedrundes tid, bedste tid bliver amagermester.